द्वारा {0}
logo
Dongguan Fukuno Precision Technology Co., Ltd.
कस्टम निर्माता
मुख्य उत्पादों: सीएनसी मशीनिंग मॉड्यूल आवास, अनुकूलित सीएनसी चलती डिस्क, सीएनसी स्वचालन उपकरण हिस्सा, सीएनसी ऑटो भाग, सीएनसी चिकित्सा भाग ब्रैकेट संयुक्त
Design-based customizationFinished product inspectionSupplier assessment proceduresQuality management certified